Krepľa bál 2018

Keďže tradície treba dodržiavať, ani tento rok to nebolo výnimkou.

Na konci fašiangového obdobia sme sa my, členovia Folklórnej skupiny Kňahinka, rozlúčili s našou basou, ktorú sme v posledný víkend pred „krivou štredou“ pochovali. Na polnočnom obrade Krepľa bálu nesmel chýbať smútočný sprievod, kázeň a ani kvapky „ posvätenej“ vody, ktorou boli pokropení všetci hostia.

Obec Merník už po druhý krát ožila hudbou, spevom a tancom v ľudovom štýle našim pričinením. Veľká sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch, keďže počet hostí stúpol. Tohto roku sme hostili 164 hostí.

Tradíciu neporušili ani naši folklórni kolegovia ako napríklad členovia FS Vranovčan, FS Rovina či členovia FS Borievka z Košíc.

Všetkým hosťom a priateľom folklóru do tanca hrala skvelá Cimbalová hudba Primáš z Giraltoviec, ktorí u nás hosťovali po prvý krát. Samozrejme, nedali sa zahanbiť a hrali až do skorých ranných hodín. O program sme sa opäť postarali my, členovia FSk Kňahinka, ako organizátori a o chutné jedlo sa postaral Catering SABO, Svadobka Bystré.

Ako po minulé roky,tak aj tento rok mohli naši hostia vyhrať krásne a hodnotné ceny, ktoré nám do tomboly ponúklo veľké množstvo sponzorov, za čo sme im nesmierne vďační.

Sme veľmi radi, že ešte stále existujú ľudia, ktorí chcú pomáhať aj takýmto spôsobom.

Všetkým sponzorom a zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

Ďakujeme

Krepľa bál 2017

V piatok večer obec Merník opäť ožila ľudovou hudbou, spevom a tancom. Tóny, ktoré sa niesli dedinou vychádzali z kultúrneho domu obce a tam sme to všetko priniesli my a naši hostia tradičným a tento rok už šiestym Krepľa bálom.

Prečo práve názov Krepľa bál? No to je jednoduché. Už tradične na každom bále je jedno z jedál kapustnica so šiškami. V našom nárečí sú to KREPLE. Sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zábavy a práve preto sme vybrali tento nezvyčajný a jedinečný názov KREPĽA BÁL.

Bálu sa zúčastnilo 138 hostí. Medzi hosťami boli aj naši kolegovia z FS Vranovčan, FS Rovina či dokonca folkloristi z Košických súborov. Nešlo však len o folkloristov. Zabaviť sa s nami prišli aj hostia z celého Vranovského okresu, dokonca aj mimo neho. Všetkým prítomným, ktorí sa radi zabávajú na ľudovú nôtu, do tanca zahrala Ľudová hudba Radoslava Kertisa a o program a organizáciu sme sa postarali my, členovia FSk Kňahinka.

Pokračovať v čítaní

Roztoky 2016

V nedeľu 5. 6. 2016 sa v obci Banské v hojnom počte opäť stretli nadšenci folklóru, hudby, spevu a tanca na 25. ročníku okresnej súťažnej prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov - ROZTOKY 2016. Zo 17 speváckych skupín, 2 sólistov inštrumentalistov, ľudovej hudby a 10 spevákov sólo/duo odborná porota udelila zlaté a strieborné pásmo a z každej kategórie vybrala najlepších, aby náš okres ďalej úspešne reprezentovali vo vyššom kole súťaže. Podujatie pripravilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a obec Banské s finančnou podporou MO Matice slovenskej. Odbornú porotu tvorili Ľubomír Varinský – predseda poroty (dlhoročný folklorista a zbormajster z Košíc), Jana Pitková (bývalá speváčka Lúčnice a Šarišanu z Prešova) a Viliam Gurbaľ (multiinštrumentalista, folklorista a zbormajster Zboru sv. Cecílie z Košíc).

Pokračovať v čítaní

Roztoky 2014

Roztoky v Banskom sa 1. júna 2014 tešili bohatej účasti folkloristov z nášho regiónu už po 23krát. 14 skupín, 5 inštrumentalistov, 3 duá a 9 sólistov spevákov hodnotila trojčlenná porota z Košíc v zložení Mgr. Ľubomír Varínsky, Andrea Rendošová a Mgr. Štefan Štec. Okresnú súťaž a prehliadku hudobného folklóru dospelých zorganizovali obec Banské, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a miestny odbor Matice slovenskej v Banskom. Preplnená sála tlieskala nielen súťažiacim, ale aj hosťovi podujatia, hudobno-zábavnej ľudovej skupine Ščamba.

Súťažiaci si od poroty vypočuli slová chvály, rady ako sa zlepšovať, uznanie a ocenenie za uchovávanie a šírenie ľudových tradícií. Porota súťažiacich v troch kategóriách (Spevácke skupiny, Sólo-duo, Inštrumentalisti) zadelila do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Najlepším z každej kategórie udelila titul laureát. Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Mgr. Katarína Tichá

Pokračovať v čítaní

Roztoky 2013

Dňa 2.6.2013 sa o 13:30 h konala v obci Banské už po 22 krát okresná súťažná prehliadka speváckych skupín, sólistov spevákov, ľudových hudieb a inštrumentalistov pod názvom Roztoky 2013. Súťažnú prehliadku zorganizovali obec Banské, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a miestny odbor Matice slovenskej v Banskom. Na súťažnej prehliadke za zúčastnilo 16 folklórnych speváckých skupín, 11 súťažiacich v kategórii sólo-duo, traja inštrumentalisti a dve ľudové hudby. Na Roztokoch 2013 sa ako hosť predstavil folklórny súbor Vranovčan z Vranova nad Topľou, ktorý svojím vystúpením potešil preplnenú sálu kultúrneho domu v Banskom spevom tancom a hudbou. Porota v zložení: Mgr. Ľubomír Varinský – predseda poroty, Bc. Martina Kanošová DiS. art. a Viktor Ťasko ocenili počet účinkujúcich a odhodlanie šíriť hudobnú ľudovú kultúru v okrese Vranov nad Topľou, z čoho si všetci účinkujúci aj víťazi odniesli ocenenie za uchovávanie ľudových tradícií.

Pokračovať v čítaní

Zámutovská struna 2012

VÝSLEDKY krajskej súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých Zámutovská struna 2012 Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou a obec Zámutov organizovali dňa 18. Novembra 2012 krajskú postupovú súťaž a prehliadku ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov pod názvom Zámutovská struna.

V kategórii ľudových  hudieb  súťažilo  7  ľud.  hudieb,  v kategórii speváckych  skupín  sa predstavilo 17 skupín, v kategórii sólo- duo 10 súťažných čísel a 2 inštrumentalisti. Diváci mali možnosť vidieť tých najlepších z Prešovského kraja. Porota v zložení: Mgr. Michal Noga, Mgr. Milan  Rendoš,  Andrea  Rendošová  a  Mgr. Ľubomír  Varinský ocenila vysokú  interpretačnú kvalitu všetkých súťažiacich.

Pokračovať v čítaní

Folklórna skupina Kňahinka
Copyright © 2018