Zámutovská struna 2012

VÝSLEDKY krajskej súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých Zámutovská struna 2012 Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou a obec Zámutov organizovali dňa 18. Novembra 2012 krajskú postupovú súťaž a prehliadku ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov pod názvom Zámutovská struna.

V kategórii ľudových  hudieb  súťažilo  7  ľud.  hudieb,  v kategórii speváckych  skupín  sa predstavilo 17 skupín, v kategórii sólo- duo 10 súťažných čísel a 2 inštrumentalisti. Diváci mali možnosť vidieť tých najlepších z Prešovského kraja. Porota v zložení: Mgr. Michal Noga, Mgr. Milan  Rendoš,  Andrea  Rendošová  a  Mgr. Ľubomír  Varinský ocenila vysokú  interpretačnú kvalitu všetkých súťažiacich.

 A - ĽUDOVÉ HUDBY
Zlaté pásmo:
Ľudová hudba Stanislava Baláža z Raslavíc - Laureát a priamy postup na celoslovenské kolo
Ľudová hudba Bystrianka zo Svitu - návrh na postup
Ľudová hudba FS Vranovčan z Vranova nad Topľou
Ľudová hudba Muzikanci raslavické z Raslavíc
Ľudová hudba VŠFS Torysa z Prešova

Strieborné pásmo:
Ľudová hudba FS Topľan z Giraltoviec
Ľudová hudba Kračunovčan z KaračúnoviecB - SPEVÁCKE SKUPINY
Zlaté pásmo:
Mužská spevácka skupina Raslavičan z Raslavíc - Laureát a priamy postup na celoštátne kolo
Spevácka skupina Barvinok z Kamienky - návrh na postup
Dievčenská spevácka skupina Vinok zo Šarišského Jastrabia
Ženská spevácka skupina Raslavičan z Raslavíc
Ženská spevácka skupina FS Dúbrava z Prešova
Mužská spevácka skupina Šedľiščanske chlopi zo Sedlísk

Strieborné pásmo:
Spevácka skupina Senior Jánošík zo Svitu
Spevácka skupina Korčaškare z Jablonova
Spevácka skupina Ruňanka z Runiny
Dievčenská spevácka skupina Rúžička z Abrahámoviec
Spevácka skupina Hermanovčan z Hermanoviec
Ženská spevácka skupina VŠFS Torysa z Prešova
* Ženská spevácka skupina Kňahinka z Čičavy

Bronzové pásmo
Spevácka skupina Kračunovčan z Kračúnoviec
Spevácka skupina Ľubišanka z Ľubiše
Spevácka skupina Gubov z DúbravyC – SÓLISTI SPEVÁCI
Zlaté pásmo:
Tamara Dikyová z Kračúnoviec - Laureát a priamy postup na celoštátne kolo
Valeria Stašeková z Abrahámoviec - návrh na postup
Valeria Stašeková a Kristína Kunstová z Abrahámoviec
Mária Haladejová a Mária Smreková z Jakubian
Radovan Nestorik a Ján Zreľák z Kamienky
* Anna Záhorodníková a Jana Budaiová z FSK Kňahinka z Čičavy
Jaroslava Lukáčová z Medzilaboriec
Anna Guziová z Banského
Veronika Kočišová z Koprivnice

Strieborné pásmo:
Lenka Palšová a Gabriela Hanišová z Kľušova

Folklórna skupina Kňahinka
Copyright © 2018