Roztoky 2014

Roztoky v Banskom sa 1. júna 2014 tešili bohatej účasti folkloristov z nášho regiónu už po 23krát. 14 skupín, 5 inštrumentalistov, 3 duá a 9 sólistov spevákov hodnotila trojčlenná porota z Košíc v zložení Mgr. Ľubomír Varínsky, Andrea Rendošová a Mgr. Štefan Štec. Okresnú súťaž a prehliadku hudobného folklóru dospelých zorganizovali obec Banské, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a miestny odbor Matice slovenskej v Banskom. Preplnená sála tlieskala nielen súťažiacim, ale aj hosťovi podujatia, hudobno-zábavnej ľudovej skupine Ščamba.

Súťažiaci si od poroty vypočuli slová chvály, rady ako sa zlepšovať, uznanie a ocenenie za uchovávanie a šírenie ľudových tradícií. Porota súťažiacich v troch kategóriách (Spevácke skupiny, Sólo-duo, Inštrumentalisti) zadelila do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Najlepším z každej kategórie udelila titul laureát. Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Mgr. Katarína Tichá

 

Spevácke skupiny:

LAUREÁT:
MSSk Hrušovčan, MSSk Šedliščanske chlopi
Zlaté pásmo:
FSk Bančan (muži), FSk Čakľov (muži), ŽSSk Juskovčanky, * FSk Kňahinka
Strieborné pásmo:
FSk Bančan (ženy), FSk Bukovina, FSk Čakľov (ženy), ŽSSk Komanička, ŽSSk Potoky, ŽSSk Skrabčanka
Bronzové pásmo:
ŽSSk Sačurovské nevesty, SSk Vederk


Inštrumentalisti:

LAUREÁT: Juraj Kuruc
Zlaté pásmo:
Dušan Boroš
Strieborné pásmo:
Bartolomej Bak, Ján Hurný, Pavol Kaľuha

SÓLO - DUO:

LAUREÁT: Veronika Jenčíková
Zlaté pásmo:
Sólo - * Anna Adamová, Anna Olearníková, Ľuboslav Jurovčák, Jozef Urban, Michal Litvin
Duo - * Anna Zahorodniková a Jana Budaiová
Strieborné pásmo:
Sólo - Mária Klimová, Elena Žulkovičová
Duo - Anna Olearníková a Viera Burašová
Bronzové pásmo:
Sólo - Marián Gašpar
Duo - Zuzana Trellová a Mária Žotaniová

 

Zdroj: Roztoky 2014

Folklórna skupina Kňahinka
Copyright © 2018