Repertoár


Počas našej existencie sme pripravili viacero tematických okruhov

z oblasti východného Slovenska - Zemplín.

1. ZA ROBOTU DO ŠVETA
2. VEČAR NA VALALE
3. NA VEČARKOCH U RICHTARA
4. SVADBA
5. VEŠELO I PRI ROBOCE ... alebo ... ŠČIKANE ŠLIVOK - každoročnou tradíciou bolo niekedy "varenie ľekváru". Tento blok je ukážkou toho čo všetko takému "vareniu ľekváru" predchádzalo a koľko zábavy si pritom ľudia užili
6. VIANOČNÝ PROGRAM ... Od Ondreja po Štefana - program s Vianočnou tematikou, ukážka zvykov, ktoré sa robili na Ondreja a na Vianoce. Scénka pastierov "GUBÁŠOV" obohatená o koledy a vianočné vinše.
7. REGRÚTSKA ZÁBAVA ... program, v ktorom je ukázané nové smerovanie celej FSk KŇAHINKA a to formou spojenia tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. V tomto programe je viacero tancov (tanec dievčenský - karička, tanec podľa "uja Šaffu", chlapčenský verbunk, ložkový tanec, regrútske tance Sarkuraz a Bašistovská, párová krucená, čardáš, Zámutovské tance, Pozdišovský čardáš). Celý blok je obohatený spevom a hudbou. Dĺžka bloku je 45 - 60 minút.

 

Ponúkame tiež rôzne vystúpenia na oslavy, svadby, plesy,
jubileá, aj v kratších blokoch.

Folklórna skupina Kňahinka
Copyright © 2018